Site icon ZOTECH – TÀI KHOẢN BẢN QUYỀN PREMIUM

HMA VPN 1

HMA VPN

Tính năng : HMA VPN là một loại VPN rất nhanh và dễ sử dụng

Chính sách bảo hành :QUÝ KHÁCH VUI LÒNG THAM KHẢO TẠI ĐÂY

Thời gian bảo hành sản phẩm : tương ứng với số tháng khách mua.

Khách đăng nhập và sử dụng tại : https://www.hidemyass.com/

Nếu dùng điện thoại, khách vui lòng tải APP trên APPLE STORE hoặc GOOGLE PLAY

ZOTECH từ chối bảo hành trong trường hợp:

Khách hàng chia sẻ tài khoản,sử dụng nhiều hơn số lượng thiết bị cho phép tại 1 thời điểm

Exit mobile version